Yönetmelik

Merkezin Amaçları
a) İstanbul Üniversitesi’nin İşletme Fakültesi ile diğer fakülte ve enstitülerinde finans-sermaye piyasaları eğitimi alan öğrencilerin, bu alanda uzmanlaşmak isteyenlerin sermaye piyasaları hakkında her türlü bilgiye ulaşması ve edinmesini sağlamak,
b) Sermaye piyasaları ile ilgili bilimsel araştırma yapmak, bilgi vermek ve öğretilmesini sağlamak,
c) Sermaye piyasaları ile ilgisi bulunan ya da bu konuları işleyen fakülteler ile diğer eğitim kurumlarının eğitim süreçlerinde, izlenen programların güncel ve gelişmiş bilgiyi içerecek şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,
d) Bu alanda faaliyette bulunan uzman kadroların yetiştirilmesine ve eğitimine katkıda bulunmak,
e) Sermaye piyasaları, kurumları ve araçları hakkında kamuoyunu aydınlatmak,
f) Sermaye piyasalarında oluşan bilgileri, endeks ve benzeri göstergeler düzenleyerek veri seti oluşturmak ve kamuoyunun kullanımına sunmaktır.

Merkezin Çalışma ve Etkinlikleri
a) Öğrenciler ve bu alana ilgi duyanların, sermaye piyasaları, kurumlar ve araçlarını daha iyi tanıyabilmeleri ve bu alanda uzman olarak yetişmesini sağlayacak programları geliştirir, uygular ve mevcut uygulamalara katkıda bulunur,
b) Sermaye piyasalarına yönelik olarak ilgili konularda ulusal ve uluslararası nitelikte her türlü eğitim ve bilgi, deneyim alışverişi etkinlikleri düzenler; bu tür etkinliklere katılır. Bu doğrultuda kurs, seminer, konferans, kongre ve her türlü bilimsel toplantılar düzenler; bunlarla ilgili olarak Türkiye ve yabancı ülkelerdeki kurumlarla işbirliği yapar,
c) Sermaye piyasaları ile ilgili olarak dergi, broşür ve kitaplar yayınlar, elektronik ortamda yayın etkinliklerinde bulunur.
d) Sermaye piyasalarındaki yeni gelişmeleri takip eder, bunlara yönelik eğitim programları geliştirir,
e) Sermaye piyasalarında faaliyette bulunacak kadroların yetiştirilmesi için uzmanlık programları düzenler, bu konuda başka kurumlarla işbirliği yapar.