Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet KÖSE        İ.Ü. İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı
Prof. Dr. İhsan ERSAN       İ.Ü. İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı
Prof. Dr. Belkıs SEVAL       İ.Ü. İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı
Prof. Dr. Fatih YILMAZ      İ.Ü. İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ergün EROĞLU   İ.Ü. İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı