Araştırma Raporları

 

1. Küresel Rekabette İMKB’nin Yapısal Konumlanması ve Alternatif Modeller, Kasım 2011:

Küresel Rekabette İMKB’nin Yapısal Konumlanması ve Alternatif Modeller 

2. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu, Eylül 2012:

Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

3. İstanbul Bölgesel ve Uluslararası Finans Merkezi Raporu (İFM), Kasım 2012:

İSTANBUL BÖLGESEL VE ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM)

4. Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu, Şubat 2013:

 Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu

5. Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu’nda Kurumsal Yatırımcılar:

Kurumsal_Yatirimci